#
#

Prayer Prayer Time Iqama Time
FAJR
SUNRISE
DHUHR
JUMAH
ASR
MAGHRIB
ISHA